Damian Witoń 20.01.2011
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
EULEX szuka dowodów rzekomych zbrodni wojennych UÇK
eulex-kosovo.eu

Unijna misja policyjna EULEX przygotowuje się do rozpoczęcia śledztwa, którego celem będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie zbrodni wojennych popełnianych przez Armię Wyzwolenia Kosowa (UÇK). Pierwszym krokiem będzie spotkanie Isabelle Arnal, prokurator z ramienia EULEX, oraz Sevdije Morina, kosowskiej zastępcy prokuratora ze swoimi albańskimi odpowiednikami w celu ustalenia warunków współpracy. Jest to konieczne, gdyż domy, w których odbywały się rzekome operacje wycięcia organów znajdują się na terenie Albanii.

Thaçi dla EUObserver: „To oszczerstwo”

W wywiadzie z 22 grudnia 2010 r. kosowski premier Hashim Thaçi kategorycznie zaprzecza swojemu udziałowi oraz generalnie podważa zasadność tez przedstawionych przez Dicka Marty’ego. W wywiadzie dodaje własną ocenę zaistniałej sytuacji: „UÇK prowadziła tylko wojnę, wojnę o wyzwolenie. Jest powszechnie wiadomo kto popełnił zbrodnie ludobójstwa. Celem raportu Martego jest nie tylko kryminalizacja walki wyzwoleńczej, ale zniszczenie wizerunku Republiki Kosowa, zapobieżenie nowym uznaniom kosowskiej państwowości, zaszkodzenie wizerunkowi Albanii i zaszkodzenie potencjalnemu dialogowi serbsko-kosowskiemu. Jest to próba ataku na dialog Serbii z Kosowem, który to przecież jest europejskim programem. Ta broszura to atak na Stany Zjednoczone, Unię Europejską, NATO, ONZ. Antykosowski klub Dicka Marty’ego, który był przeciwny natowskim bombardowaniom Jugosławii, uznaniu niepodległości nowego państwa, jest także przeciwny uczynienia z Kosowa państwa sukcesu”.

Przerwane milczenie Marty’ego

Po raz pierwszy od opublikowania raportu, publicznie wypowiedział się jego autor. W wywiadzie udzielonym 18 stycznia dla albinfo.ch Dick Marty powiedział: „Wiem, że prawda może być bolesna, ale nigdy nie było moją intencją krytykowanie lub kryminalizowanie całych społeczności. Jak długo Kosowo jest niepodległe, nigdy nie podważałem jej niepodległości. Podważałem i krytykowałem wybraną prawną formę. Sposób w jaki niepodległość została ogłoszona nie był w pełni w porządku”. W wywiadzie dla Kosowskiego Radia i Telewizji dodał: „Ludzie, bardzo blisko Thaciça byli zamieszani, więc jest bardzo trudno uwierzyć w to, że nigdy o tym nie słyszał. Co nie oznacza, że mogę sobie wyobrazić, że sam Thaçi brał osobisty udział w wycinaniu organów”.

Dalsze międzynarodowe kroki

Rada Europy będzie debatować nad raportem 24 stycznia 2011 r. Parlament Europejski chciałby również przesłuchać Dicka Marty’ego. Osobno od raportu Marty’ego sprawą – jak podają serbscy politycy – zajmuje się Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii, który przesłuchał już byłego szefa ONZowskiej misji UNMIK – Sorena Jessen-Petersena. Sprawie przygląda się też Human Rights Watch, która apeluje do EULEX o ochronę świadków i zwiększenie liczby prokuratorów.

Ashton: „Przedstawcie mi dowody”

Catherine Ashton w odpowiedzi na apel Human Rights Watch  powiedziała, że nie potrzeba dodatkowych prokuratorów w celu zbadania sprawy, gdyż EULEX powinien się z nią uporać. „Każdy prokurator ma podstawy dochodzenia na podstawie przedstawionych dowodów w trakcie rozprawy. Jeśli rzeczywiście pan Marty, lub ktokolwiek inny, znalazł dowód działalności przestępczej, zachęcamy go do dostarczenia ich do odpowiednich władz, w tym do EULEX.”

Patriarcha Ireneusz: dokonywało się to za wiedzą wspólnoty międzynarodowej

W bożonarodzeniowym orędziu do wiernych Serbskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Ireneusz oskarżył społeczność międzynarodową o bierność w stosunku do zarzutów handlu organami ludzkimi w Kosowie. „Handel organami ludzkimi jest jedną z największych zbrodni przeciwko ludności serbskiej zamieszkującej Kosowo i Metochię” – napisał.

Serbia: mamy nadzieję na dialog z Kosowem

Wicepremier Serbii Bożidar Djelić  w wystąpieniu przed komisją spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego powiedział, że rok 2011 jest „okresem, w którym chcemy rozpocząć tak oczekiwany dialog z Prisztiną, i mam nadzieję, że uzyskamy pierwsze namacalne postępy”. Podkreślając po raz kolejny, że Serbia „nie zaakceptuje” proklamowanej w lutym 2008 roku przez Kosowo niepodległości, Djelić potwierdził, że Serbia jest „gotowa do znalezienia kompromisu”. Serbia liczy też, że na wiosnę 2012 roku rozpocznie negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Źródło: euobserver.com, PAP, newkosovareport.com, ekai.pl, balkaninsight.com, rtklive.com

Przeczytaj cały raport Dicka Marty’ego znajduje się na stronie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Pełny wywiad z kosowskim premierem Hashimem Thaçim znajduje się na stronach EUObserver

Propozycje Human Rights Watch znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej HRW

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać