Damian Gwóźdź 01.01.2011
Gospodarka i Finanse
Estonia 17. krajem strefy euro
ec.europa.eu

W trakcie, gdy cała Europa cieszyła się z nadchodzącego 2011 roku, Estończycy jako 17. naród w Europie opróżniali swoje portfele z koron, aby zrobić miejsce dla euro.

Estonia – jako 17 państwo w Europie, a pierwsze z byłych republik radzieckich – wprowadziło do obiegu euro. Pomimo problemów gospodarczych, z jakimi w ostatnim czasie boryka się Unia Europejska, władze w Tallinie podjęły decyzję o sfinalizowaniu procesu integracji gospodarczej z resztą Europy. Sytuacji tej sprzyjała dosyć stabilna sytuacja ekonomiczna państwa umożliwiająca spełnienie wszystkich kryteriów konwergencji. Gospodarka Estonii odznacza się między innymi stabilną stopą inflacyjną szacowaną na około minus 0,7 proc., niskim deficytem budżetowym wynoszącym 1,7 proc. PKB, a także stabilnością dotychczasowej waluty. Od 2004 r. Estonia była również członkiem mechanizmu kursowego ERM II.

Według sondaży przeprowadzonych przed wprowadzeniem wspólnej waluty, aż 50 proc. całego społeczeństwa opowiadało się za wprowadzeniem euro. Przeciw zapowiedziało się zaś 40 proc. wszystkich mieszkańców. Obawy dotyczyły głównie możliwości zawyżania cen oraz największych w historii problemów gospodarczych całego Eurolandu.

Jedną z pierwszych osób dokonujących transakcji w euro był premier Estonii Andrus Ansip, który skorzystał z bankomatu przed operą w Talinie.

Przystąpienie Estonii do strefy euro, poza korzyściami ekonomicznymi, ma także wyraz symboliczny. Według laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Paula Krugmana przyjęcie przez Estonię euro oznacza „przekształcenie się tego kraju z sowieckiej prowincji w dobrego obywatela Unii Europejskiej”.

Przyjęcie przez Estonię europejskiej waluty zwiększyło liczbę osób posługujących się euro do 330 mln. Wszystkie państwa członkowskie Eurolandu posiadają łączne PKB przewyższające PKB Chińskiej Republiki Ludowej i Japonii, stanowiąc znaczącą siłę gospodarczą i handlową na świecie.

 

Źródło: PAP, money.pl, wprost24

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać