Opublikowano: 24.10.2015
Program Pomoc Techniczna (POPT) powstał, aby zagwarantować sprawny proces wdrażania funduszy europejskich w Polsce oraz związany z nim skuteczny system informac...
 • Opublikowano: 06.10.2015
  Poza współpracą w celu integracji gospodarczej czy politycznej państw członkowskich, Unia Europejska zajmuje się także działaniami na rzecz zwięk...
 • Opublikowano: 25.09.2015
  Wielokrotny premier Luksemburga, były przewodniczący Eurogrupy, a od 2014 roku – szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zasłynął w Unii E...
 • Opublikowano: 21.09.2015
  Zapraszamy do lektury kolejnej Analizy UniaEuropejska.org. Krzysztof Rojowski w swoim opracowaniu zajął się  nie tylko obecną sytuacją gospodarcz...
 • Opublikowano: 28.07.2015
  Z wykształcenia jest orientalistką, ale zawodowo związała się z administracją publiczną, polityką i  Unią Europejską. Była wicepremier, minister ...
 • Opublikowano: 16.07.2015
  Donald Franciszek Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku. Polski polityk, obecnie pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej i honoroweg...
 • Opublikowano: 29.06.2015
  Polska, oprócz wdrażania krajowych i regionalnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, zaangażowana jest w realizację Programów ...
 • Opublikowano: 09.04.2015
  Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ma za zadanie finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Stanowi on drugi pod względem budżetu największy progr...
 • Opublikowano: 14.03.2015
  Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2014 – 2020 jest skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, ś...
 • Opublikowano: 10.01.2015
  Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) to największy polski program wydatkowania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Jego środki - 27,...
 • Opublikowano: 07.01.2015
  Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. Decyzję o jego przyjęciu podpisała Mar...
 • Opublikowano: 19.12.2014
  Program Polska Cyfrowa został zaakceptowany przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 roku. Jest pierwszym krajowym programem na lata 2014-2020 wyn...
 • Opublikowano: 28.10.2014
  Alcide De Gasperi był ostatnim ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Włoch oraz pierwszym ministrem tego resortu Republiki Włoch....
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać