Opublikowano: 03.08.2014
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Euro...
 • Opublikowano: 15.06.2014
  Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty - euro,...
 • Opublikowano: 07.08.2013
  Europejski Mechanizm Stabilności (ang. European Stability Mechanism – ESM) – jeden z głównych mechanizmów strategii przywracania stabilności fina...
 • Opublikowano: 23.09.2012
  Ustanowione przez Komisję Europejską (KE), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przedsięwzięcia pomocowe...
 • Opublikowano: 18.07.2012
  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), powołany do życia w 2006 r., jest instrumentem finansowym UE. Podstawą prawną funkcjonowan...
 • Opublikowano: 29.03.2012
  Pakt fiskalny (oficj. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej) – umowa międzynarodowa, podpisana 2 marca...
 • Opublikowano: 15.03.2012
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego(EFRR) jest podstawowym instrumentem realizacji polityki strukturalnej UE, ukierunkowanym na wyrównywanie ...
 • Opublikowano: 15.03.2012
  Fundusz Spójności (FS) jest narzędziem UE, który zgodnie z art. 177 (dawny art. 161 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „wspiera fin...
 • Opublikowano: 27.02.2012
  Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny nieprzypadkowo określa się wspólnie jako „grupę Europejskiego Banku Inwestycyjn...
 • Opublikowano: 06.03.2011
  Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to, obok Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej...
 • Opublikowano: 22.02.2011
  Podstawą prawną funkcjonowania spółek na obszarze Unii Europejskiej jest tzw. europejskie prawo spółek. Ma ono na celu z jednej strony umożliwien...
 • Opublikowano: 21.02.2011
  Zgodnie z treścią swobody przedsiębiorczości osoby fizyczne i prawne mają prawo wyboru miejsca oraz formy działalności gospodarczej w ramach Unii...
 • Opublikowano: 04.02.2011
  HICP (ang. Harmonised Index of Consumer Proces) to wskaźnik używany w strefie euro do mierzenia inflacji cen konsumpcyjnych. W całej strefie euro...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać