Opublikowano: 23.06.2014
Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli funduszy europejskich w ramach polityki spójności, wspólnej polityki r...
 • Opublikowano: 16.08.2013
  Pakt Stabilności i Wzrostu (PSW, ang. Stability and Growth Pact) – zbiór aktów prawnych dostarczających reguł koordynacji polityki fiskalnej w ra...
 • Opublikowano: 27.09.2012
  Oficjalna nazwa Traktatu nicejskiego brzmi następująco: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę ...
 • Opublikowano: 24.09.2012
  Jednolity Akt Europejski (ang. Single European Act, SEA) był bardzo ważnym etapem w historii Unii Europejskiej, niezwykle istotnym dla procesów i...
 • Opublikowano: 21.06.2012
  Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL, ang. European Charter of Local Self-government) – to jeden z dwóch, obok Światowej Deklaracji Samorzą...
 • Opublikowano: 28.04.2012
  Europa 2020 – program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Agendę Lizbo...
 • Opublikowano: 28.04.2012
  Strategia lizbońska to społeczno – gospodarczy plan rozwoju Unii Europejskiej realizowany w latach 2000 – 2010. Głównymi przyczynami opracowania ...
 • Opublikowano: 18.03.2012
  Agenda 2000 – nazwa dokumentu opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacquesa Santera (przewodniczącego KE w latach 1995-1999)....
 • Opublikowano: 30.05.2011
  Gdy w latach 50. powstały Wspólnoty Europejskie temat ochrony praw człowieka nie został podjęty, ponieważ wtedy cele państw członkowskich miały c...
 • Opublikowano: 19.05.2011
  W tym artykule znajdziecie odnośniki do konkluzji Rady Europejskiej w języku polskim, przyjmowane od początku 2010 roku. Rada Europejska przyj...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać