Barbara Buryło 19.07.2015
Czy wiesz, że...
…Dania może stać się pierwszym na świecie krajem bez gotówki ?
fot. sxc.hu

Kraje skandynawskie są liderem bezgotówkowych płatności na świecie. W tym regionie tylko 6 proc. transakcji jest zawieranych w tradycyjny sposób. Pieniądze elektroniczne są najbardziej rozpowszechnione w Danii.

Duński rząd zaproponował aby sklepy już od stycznia 2016 r. prowadziły działalność wykorzystując tylko transakcje wirtualne. Obowiązek utrzymywania tradycyjnych płatności będą miały tylko szpitale, apteki i urzędy pocztowe, ale w przyszłości również one będą mogły przejść na transakcje wirtualne. Środowiska biznesowe wskazują na korzyści takiego rozwiązania – zmniejszenie kosztów przechowywania i transportu pieniędzy, zmniejszenie liczby kradzieży.

Społeczeństwo bezgotówkowe to nie złudzenie, ale wizja, która może być spełniona w rozsądnym czasie

Michael Busk- Jepsen, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Duńskich Bankierów.

Obecnie wszystkie podmioty zajmujące się handlem detalicznym przyjmują banknoty i bilon pomimo to Duńczycy wolą korzystać z elektronicznych pieniądzy. Ok. 40 proc. ludzi korzysta z mobileplay DNSKY autorstwa centralnego banku Danii – umożliwia on zakupy w sklepach i w internecie oraz przelewy między ludźmi.  Z danych Norweskiego Banku Centralnego wynika, że płatności elektroniczne są tańsze niż korzystanie z tradycyjnych pieniędzy- każda transakcja gotówkowa kosztuje 7,1 korony norweskiej(0,92 dolary),  a transakcja elektroniczna 4,1 korony (0,38 dolarów).

Kraje skandynawskie liderem bezgotówkowych płatności
Rozliczenia bezgotówkowe są najbardziej popularne w krajach skandynawskich. W tym regionie tylko 6 proc. transakcji jest zawieranych w tradycyjny sposób. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych gotówka jest wykorzystywane przy 47 proc. płatności. Szwedzi wykorzystują wirtualne pieniądze nawet aby kupić gazetę od ulicznego sprzedawcy. W Wielkiej Brytanii również przeważają bezgotówkowe płatności.
Europejczycy też chętniej korzystają z kart płatniczych na co wskazują dane Europejskiego Banku Centralnego- w 2013 r. liczba transakcji bezgotówkowych wzrosła o 6 proc.

Niebezpieczeństwa wirtualnych rozliczeń
Z elektronicznymi transakcjami wiąże się  ryzyko oszustw i kradzieży. EBC przedstawił dane o nieuprawnionym użyciu kart bankowych. W poprzednim roku w całej UE straty spowodowane w ten sposób wyniosły 1, 3 mln euro.
Upowszechnienie bezgotówkowych transakcji niesie ze sobą ryzyko wykluczenia osób starszych, które w mają ograniczony dostęp do wirtualnych form płatności.

Czytaj także …Delirium tax uderza w lokale w Bolonii

Źródło: biztok.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać