Damian Witoń 17.12.2010
Polityka
Czarnogóra oficjalnym kandydatem do Unii Europejskiej
flagspot.net

Rada Europejska przyznała Czarnogórze oficjalny status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

Czarnogóra jest piątym krajem, który otrzymał status państwa kandydującego. Obecnie więc uznanymi przez UE kandydatami jest Chorwacja, Turcja, Islandia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Z tego grona najbliższe członkostwu są Islandia i Chorwacja. Negocjacje z Turcją przysparzają wiele problemów, natomiast Macedonia nie może ich rozpocząć ze względu na spór z Grecją dotyczący nazwy państwa.

Czarnogóra uzyskała niepodległość od Serbii w 2006 r. W 2008 r. wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o członkostwo w UE. Umowa Stowarzyszeniowa weszła w życie w tym roku. Następnym etapem po uzyskaniu statusu kandydata będzie wyznaczenie daty formalnego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. 600 tysięczną Czarnogórę czekają jeszcze co najmniej kilkuletni etap przystosowania prawa krajowego do wymogów dorobku wspólnotowego.

W corocznym raporcie Komisji Europejskiej na temat stanu procesu rozszerzenia UE podkreślono, że Czarnogóra powinna podnieść poziom swej administracji, policji i polepszyć system prawny tak, aby w pełni móc egzekwować prawo UE.

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać