admin 20.02.2015
Ciekawostki, Gospodarka i Finanse
Co dalej z funduszem Junckera?
fot. europarl.europa.eu

Powstający Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych nie spotkał się z aprobatą ze strony państw członkowskich. Wolą one wspierać konkretne projekty poprzez własne banki rozwojowe. Z dokładania środków do EFIS zrezygnowała również Polska.

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych był tematem wtorkowego spotkania ministrów finansów państw członkowskich UE. Zgodnie z nadziejami Komisji Europejskiej, miał on przyczynić się do wygenerowania w najbliższych latach inwestycji w gospodarkę europejską, których wartość została oszacowana na 315 mld euro.

Pomimo zarezerwowania 21 mld euro na EFIS przez KE i Europejski Bank Inwestycyjny państwa członkowskie nie chcą na niego przekazywać żadnych środków finansowych.

„Widać już dziś, że mało prawdopodobne są wpłaty krajów członkowskich do tego jądra EFSI. Polska także przy braku towarzystwa innych krajów członkowskich nie pali się do takiej wpłaty” – podsumował minister finansów Mateusz Szczurek.

Według jego oceny wpłaty na tzw. platformy inwestycyjne, które mieszczą się w ramach funduszu i przykładowo grupują kilka projektów w jednej dziedzinie, byłyby lepiej ukierunkowane. Mogłyby one – jego zdaniem – skutkować tym samym, co wpłaty na EFSI, o ile tylko będą one powszechne. Ze strony Polski brak jest jednak póki co jakichkolwiek deklaracji wpłat na wspomniane platformy.

Zdaniem Wernera Hoyera, szefa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, państwa członkowskie mogą być zainteresowane współfinansowaniem wspólnych projektów, czy nawet platform inwestycyjnych, zamiast kontrybucją w EFIS. Obawiają się one, że środki wpłacone do Funduszu nie wróciłyby do nich w postaci inwestycji, tylko zostałyby przeznaczone na inne cele. Zakłada on bowiem finansowanie wiarygodnych projektów inwestycyjnych, nie przewiduje natomiast żadnych kwot geograficznych lub sektorowych.

Z relacji szefa EBI wynika, że uczestniczeniem w projektach EFIS interesują się państwowe banki rozwojowe i inne banki publiczne – jak chociażby polski Bank Gospodarstwa Krajowego. „Póki co struktury niekoniecznie zachęcają do zgłaszania projektów prywatnych inwestorów. Pamiętajmy, że nie chcemy mieć tylko projektów sektora publicznego” – zauważył Hoyer.

„Widać już dziś, że mało prawdopodobne są wpłaty krajów członkowskich do tego jądra EFSI. Polska także przy braku towarzystwa innych krajów członkowskich nie pali się do takiej wpłaty.”
Mateusz Szczurek

Ciągle trwa dyskusja odnośnie sposobu zarządzania funduszem. Polska, poparta przez KE, zaproponowała, by kraje wpłacające do EFIS miały swoich przedstawicieli w jego radzie kierującej. Przeciwni są temu ministrowie z innych państw. Według Mortena Ostergaarda, ministra finansów Danii, w radzie kierującej nie powinno być miejsca dla państw członkowskich w celu uniknięcia podejrzeń o kierowanie się przesłankami politycznymi podczas podejmowania decyzji.

Podobnie uważa minister finansów Niemiec Wolfgang Scheuble, zaś jego portugalska odpowiedniczka Maria Luis Albuquerque stwierdziła, że fundusz powinien być zarządzany w sposób lekki i nieupolityczniony.

Propozycją Polski są przedstawicielstwa lokalne dla doradczego „węzła inwestycyjnego” – European Investment Advisory Hub w celu uwzględniania specyfiki danego kraju. Miałby on pomagać w określaniu projektów, przygotowywaniu ich oraz wdrażaniu w całej UE.

Do pronownych rozmów na temat EFIS ma dojść między ministrami finansów w marcu. KE uważa, że ma on zacząć działać we wrześniu, a już na wiosnę w jego ramach Europejski Bank Inwestycyjny udostępni środki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: biznes.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać