Magda Borysławska 02.06.2016
Społeczeństwo i kultura
Co czwarty dorosły obywatel UE próbował narkotyków
fot. flickr.com

Jedna czwarta, czyli 88 mln obywateli UE z przedziału wiekowego 15-64, konsumowało nielegalnie narkotyki – pokazuje raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Tegoroczny raport EMCDDA został przedstawiony we wtorek w Lizbonie. Badaniem zostało objętych 28 państw członkowskich UE. Dane pochodzą z lat 2014, 2013 i wcześniejszych. Wynika z nich, że w Unii Europejskiej coraz więcej konsumentów zażywa marihuanę. Konopie indyjskie odgrywają znaczącą rolę na europejskim rynku narkotykowym.

"Przestępstwa związane z konopiami, wśród których najczęstsze to ich używanie lub posiadanie na użytek własny, stanowią około trzech czwartych ogólnej liczby przestępstw narkotykowych"

– czytamy w części raportu EMCDDA zatytułowanej „Tendencje i osiągnięcia”.

Autorzy raportu określają produkty, które powstają z konopi, czyli haszysz i marihuanę, jako „ponadprzeciętnie mocne”. Ponadto ostrzegają, że „większość nowych pacjentów ośrodków leczenia uzależnień to obecnie osoby używające właśnie konopi indyjskich”. Badanie EMCDDA pokazało, że konopie indyjskie są codziennie lub prawie codziennie używane przez 1 proc. obywateli UE.

Autorzy raportu zaobserwowali także wzrost popularności ecstasy (MDMA) oraz  znaczny rozwój internetowego handlu narkotykami.

 

Jeśli chodzi o konsumpcję kokainy, przodują Hiszpanie – próbowało jej przynajmniej raz w życiu 10,3 proc. obywateli. Dalej są Brytyjczycy (9,8 proc.) i Irlandczycy (6,8 proc.). Z kolei amfetaminę konsumuje się najczęściej w Wielkiej Brytanii (10,3 proc.), Danii (6,3 proc.) i Irlandii (4,5 proc.).

Wielka Brytania jest na pierwszym miejscu również jeśli chodzi o spożycie MDMA (9,2 proc), na drugim plasuje się Holandia (7,4 proc.), na kolejnych –  Irlandia (6,9 proc.) i Czechy (6 proc.). Natomiast produkty z konopi wiodą prym we Francji (40,9 proc.), w Danii (35,6 proc.), we Włoszech (31,9 proc.) i w Hiszpanii (30,4 proc.).

Polska figuruje w unijnych statystykach poniżej przeciętnej. Jak czytamy w raporcie, w roku 2014 1,3 proc. Polaków przyjmowało kokainę – to o 3,8 punktu procentowego poniżej średniej europejskiej. Amfetaminę zażywało 1,7 proc., MDMA – 1,6 proc., a produkty z konopi indyjskich – 16,2 proc.

Nielegalny handel narkotykami wart miliardy

Autorzy raportu oszacowali, że w 2013 roku wartość nielegalnych substancji będących w obiegu sprzedaży detalicznej w UE wynosiła 24,3 mld euro. Na tę sumę złożyły się produkty z konopi indyjskich (38 proc.), heroina (28 proc.), kokaina (24 proc.), amfetamina (8 proc.) i ecstasy (3 proc.).

Według autorów raportu „rynek stał się przy tym bardziej złożony” ze względu na pojawienie się na nim nowych substancji ich mieszanek. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zwraca uwagę na fakt coraz częstszego nadużywania leków. O substancja uznawanych za nielegalne pisze się w raporcie, że „wskazują na wysoką, a nawet rosnącą czystość i siłę działania większości narkotyków.”

W 2014 roku wskutek przedawkowania narkotyków zamarło w UE 6,8 tys. osób. Znaczne zwiększenie liczy przypadków śmiertelnych odnotowano w Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

Walka z nielegalnym handlem narkotykami jest przedsięwzięciem wyjątkowo trudnym z uwagi na fakt, że narkotyki są produkowane w pobliżu swoich rynków zbytu, jak twierdzi EMCDDA.

EMCDDA jest agencja UE założoną w 1993 r. w Lizbonie. Do jej głównych zadań należy zbieranie, analizowanie i raportowanie informacji związanych z rynkiem narkotykowym.

Źródło: polsatnews.pl

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać