Ewa Soszyńska-Sumorek 01.10.2014
Pozostałe
Chwilówki znane już całej Unii Europejskiej
fot. sxc.hu

Materiał PR.

Chwilówki to nic innego jak kredyty gotówkowe na 30 dni udzielane szybko, na dowód, ale za to za wysoką opłatą. To obecnie problem wielu rządów w tym także Polski.


Obecnie prawo unijne jeszcze do tej dziedziny nie zawitało i kraje same muszą sobie radzić z bardzo wysoką popularnością tych pożyczek. Problemu by nie było, gdyby nie oszuści, złe zapisy w prawie i wiele osób pozbawionych całego dorobku życia. To z tych względów politycy ingerują i nowelizują zapisy ustaw oraz chcą dać władzę niektórym organom takim jak KNF do kontroli firm pożyczkowym.

Chwilówki znane są w całej Unii Europejskiej, ale jako pierwszy kraj, który postanowił walczyć z drogimi pożyczkami jest Wielka Brytania. Stworzona ustawa ma działać od 2015 roku i ma przynieść klientom parabanków oszczędność rzędu około 200 funtów rocznie.

Jej główne zapisy mówią o tym, że koszt chwilówki nie może przekraczać 100% wartości pożyczki, a dzienne oprocentowanie nie może być wyższe niż 0,8% sumy pożyczki. Dodatkowym zapisem jest to, że przedłużenie takiej pożyczki na kolejny okres nie może być droższe niż 15 funtów. Brytyjski rynek pożyczek krótkoterminowych szacuje się na kwotę około 1 mld funtów. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 roku mają go pomniejszyć nawet o 42%.

Jak twierdzą politycy, wiele firm pożyczkowych upadnie i w grze zostaną tylko te największe oferując atrakcyjne kredyty będące alternatywą dla banku. Prawo ma zabronić ciągłego rolowania długów co w głównej mierze wpływa na zyski parabanków.

Polska idzie w ślady Wielkiej Brytanii – ustawy w opracowaniu

W Polsce zmiany mają dawać większą ochronę konsumentom i w tym celu mówi się o kilku zapisach w ustawie:

– odsetki z tytułu opóźnień w spłacie nie będą mogły przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (max. 24%),

– suma kosztów pozaodsetkowych chwilówki nie może przekroczyć 25 % całkowitej kwoty pożyczki i 30 % całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym,

– całkowite opłaty (wyłączając odsetki) nie będą mogły przekroczyć 100 % całkowitej kwoty pożyczki,

– rolowanie długów nie dłużej niż 120 dni, co oznacza max. 3 chwilówki na rok.

To główne założenia walki z „lichwą”, z którymi firmy nie chcą się pogodzić, a które twierdzą, że znajdą się nowe sposoby na zwiększanie opłat – tylko dlatego, że pożyczki te są narażone dużo większym ryzykiem niż kredyty bankowe.

Już mówi się o tym, że chwilówki zamieni się wyższymi kredytami na dłuższe okresy, co z kolei spowoduje trwałe związanie klienta z danym parabankiem. Żadna ustawa nie wpłynie na mniejszą ilość osób wpadających w pętlę kredytową dlatego, że to sami klienci szukają kolejnych kredytów. Jeśli będą musieli oszukiwać, na pewno to zrobią.

Z problemem borykają się również inne kraje Unii Europejskiej takiej jak: Litwa, Łotwa, Czechy, Hiszpania, Portugalia i Estonia.

Źródło: chwilowo.pl – kredyty na 30 dni

Autor: Ewa Soszyńska-Sumorek

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać