Aleksandra Szydłowska 14.05.2011
Analiza UE.org
Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej
fot. flickr.com

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, której autorem jest Aleksandra Szydłowska, przedstawiamy problematykę budowy europejskiej tożsamości poprzez symbole, a konkretnie – genezę koncepcji flagi europejskiej oraz jej symboliczne interpretacje. Następna „Analiza UniaEropejska.org.” ukaże się w czerwcu.

 

„Od samego początku istnienia, Rada Europy – a w szczególności jej Sekretariat Generalny – była zaniepokojona możliwością powstania niezależnych symboli, które mogłyby być wykorzystywane bez wiedzy organizacji. Szczególnie obawiano się używania emblematów organizacji różnych ugrupowań politycznych, które w swojej działalności wykorzystywałyby Radę Europy jako slogan. Ów niepokój udzielał się także społeczeństwom państw członkowskich i wymagał podjęcia jednoznacznej decyzji, której konsekwencją miało być przyjęcie oficjalnych symboli. Całą sytuację komplikował dodatkowo fakt, że w ramach dwóch, funkcjonujących już na Starym Kontynencie ugrupowań integracyjnych – Ruchu Paneuropejskiego oraz Ruchu Europejskiego, ścierały się dwie różne koncepcje Europy, a obydwie organizacje posługiwały się dwoma różnymi emblematami, które forsowały zarazem na oficjalny symbol Rady Europy”.

Polecamy i życzymy przyjemnej lektury.

 

Pełny tekst artykułu w formacie PDF.

 

Poprzednie Analizy:

Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać