Fundacja Koncept Europa 02.07.2013
Analiza UE.org
Awantura o Francję
fot. sxc.hu

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem z cyklu „Analiza UniaEuropejska.org”. Tym razem Piotr Malec przedstawia wewnętrzne oraz zewnętrzne słabości francuskiej gospodarki oraz francuskiego państwa. Autor szeroko wykorzystuje raport „The Economist” z grudnia 2012 nt. kondycji francuskiej gospodarki.

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 2 (14) 2013: Piotr Malec, Awantura o Francję

 

Poniżej prezentujemy fragmenty tekstu:

„Kolejnym słabym ogniwem strefy euro niebezpiecznie dryfującym w otchłań okazuje się być gospodarka postrzegana do tej pory jako silny rdzeń – Francja. Skala w jakiej francuska gospodarka ustępuję niemieckiej jest naprawdę zdumiewająca jeśli uwzględnimy fakt, iż państwa te zalicza się do tego samego kontynentalnego modelu kapitalizmu. (…)

Wszystko co złe dla Francji rozpoczęło się od publikacji raportu „The Economist”, w którym to brytyjski wydawca dokonał diagnozy stanu francuskiej gospodarki. Ogólną konkluzję raportu gazeta umieściła na pierwszej stronie. Widnieją na niej francuskie bagietki pod które podłożony jest dynamit, a sam tytuł przyrównuje Francję do bomby z opóźnionym zapłonem w samym centrum unii gospodarczej i walutowej.”

Pełny tekst analizy znajdziesz tutaj:
Analiza UniaEuropejska.org nr 2 (14) 2013: Piotr Malec, Awantura o Francję

 

 

Poprzednie analizy

Nr 1 (13) 2013: Piotr Malec, Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej

Nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat

Nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk – Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej – próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak – Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska –  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska – Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda – Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska – Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka – WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać