Łukasz Bigoszewski 16.01.2011
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
Ashton i Füle o sytuacji w Tunezji
Štefan Füle, unijny komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa apeluje do obydwu stron konfliktu w Tunezji o powstrzymanie się od aktów przemocy, fot. ec.europa.eu

Krwawe protesty mieszkańców Tunezji przeciwko sytuacji ekonomiczno-politycznej w kraju nie pozostały bez odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej. Swoje stanowisko wobec wydarzeń w państwie Maghrebu wyrazili wspólnie Catherine Ashton, wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Štefan Füle, komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa.

Zarówno Ashton, jak i Füle potępili akty agresji, które spowodowały śmierć cywili. W stanowisku zaapelowano też do stron o powstrzymanie się od używania siły i zachowanie spokoju, aby zapobiec eskalacji konfliktu, kładąc jednocześnie nacisk na konieczność przestrzegania praw człowieka. Ponadto, zażądano od władz Tunezji wypuszczenia z aresztów ludzi, którzy zostali zatrzymani po pokojowych demonstracjach, w tym dziennikarzy, blogerów i prawników.

Ashton i Füle wyrazili swoje wsparcie i zrozumienie dla Tunezyjczyków, zwłaszcza dla ich dążeń do reform zmierzających do większej demokratyzacji kraju. Stwierdzono, że najważniejszy jest dialog między stronami i dążenie do tego, aby znaleźć sposoby rozwiązania problemów, które zostały podniesione przez demonstrantów. Unia Europejska wyraziła swoją chęć pomocy w tym, aby zażegnać istniejący kryzys. Przypomniano równocześnie, że szeroka współpraca i zacieśnienie relacji między Unią Europejską a Tunezją wymaga od obydwu stron położenia nacisku na przestrzeganie podstawowych wolności i praw człowieka.

Warto zaznaczyć, że kilku posłów Parlamentu Europejskiego, w odpowiedzi na wydarzenia w Tunezji, zasugerowało, iż Unia powinna tymczasowo zawiesić negocjacje z Tunezją zmierzające do uzyskania przez ten kraj tzw. „zaawansowanego statusu”.

Zamieszki w Tunezji zaczęły się w połowie grudnia, w wyniku protestów przeciwko bezrobociu i nieprzestrzeganiu praw człowieka w kraju. Wydarzeniem, które bezpośrednio zainicjowało protesty na masową skalę, była próba samospalenia dokonana przez 26-letniego absolwenta studiów wyższych – Mohammeda Bouaziziego. Jego desperacki czyn był odpowiedzią na skonfiskowanie mu przez policję warzyw i owoców, które sprzedawał nielegalnie, gdyż nie mógł znaleźć innej pracy. Krwawe zamieszki spowodowały, iż dotychczasowy prezydent – 74-letni Zine al-Abidin Ben Ali, rządzący krajem od 1987 roku, zbiegł 15 stycznia do Arabii Saudyjskiej. Początkowo obowiązki prezydenta przejął urzędujący premier, jednak wczoraj tymczasowym prezydentem został mianowany Foued Mebazaa – przewodniczący izby niższej tunezyjskiego parlamentu. W związku z napiętą sytuacją, władze Tunezji wprowadziły w kraju stan wyjątkowy.

Źródło: bbc.co.uk, eeas.europa.eu, europarl.europa.eu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać