Karol Janowski 05.01.2011
Analiza UE.org
Analiza UniaEuropejska.org: Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957 – 1999
FKE

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, której autorem jest Karol Janowski, przedstawiony został rys historyczny współpracy kursowej pomiędzy integrującymi się państwami Europy Zachodniej. Analiza obejmuje lata 1957-1999. Kolejny etap współpracy kursowej w UE, związany z rozpoczęciem funkcjonowania mechanizmu kursowego ERM II, zostanie dokładniej przedstawiony w odrębnej publikacji.

Natomiast już teraz informujemy Czytelników, że następna publikacja z cyklu „Analiza UniaEuropesjska.org” ukaże się pod koniec stycznia 2011 r. i zostanie poświęcona początkom wspólnej europejskiej polityki w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w okresie zimnej wojny.
Życzymy przyjemnej lektury.

Pełny tekst artykułu w wersji pdf

 

 

Poprzednie Analizy:

Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

 

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać