Tomasz Betka 22.02.2011
Analiza UE.org
Analiza UniaEuropejska.org: Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny
fot. sxc.hu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, której autorem jest Tomasz Betka, został przedstawiony rys historyczny aktywności Wspólnot Europejskich na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny. Już w marcu ukaże się natomiast odrębna „Analiza” poświęcona Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony w latach 1989-2009.

„Warto pamiętać, że idea ustanowienia europejskiej polityki zagranicznej pojawiła się już w pierwszych pomysłach zjednoczeniowych, a najwyraźniej było ją widać w projektach Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Trzeba natomiast pamiętać, że bezpieczeństwo Europy w okresie podziału świata na dwa rywalizujące ze sobą bloki gospodarczo-polityczne było nierozerwalnie związanie z polityką Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z istnieniem gwarancji sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Europejscy członkowie NATO nie mieli jednak w Sojuszu tak silnej pozycji jak USA, co spowodowało, iż kraje zachodnioeuropejskie podjęły wysiłki na rzecz uzyskania większej autonomii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony”.

Pełny tekst artykułu w formacie PDF.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

Poprzednie Analizy:

Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać