Tomasz Betka 27.03.2011
Analiza UE.org
Analiza UniaEuropejska.org: WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony
fot. sxc.hu

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii „Analiza UniaEuropejska.org”. W najnowszej publikacji, której autorem jest Tomasz Betka, został przedstawiony proces budowy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) w okresie od traktatu z Maastricht do traktatu z Lizbony. Następna „Analiza UniaEropejska.org.” ukaże się już w kwietniu.

„Warto pamiętać, że EPBiO ustanowiona w Kolonii i Helsinkach w 1999 r. otrzymała charakter międzyrządowy i wykluczyła powstanie armii europejskiej. Głównym gwarantem zbiorowej obrony pozostał Sojusz Północnoatlantycki, choć Unia Europejska uzyskała ograniczone możliwości samodzielnego działania w sytuacjach kryzysowych. Na unijnym szczycie w Nicei uzgodniono tekst nowego traktatu i dołączono do niego deklarację dotyczącą EPBiO oraz postulującą szybkie osiągnięcie przez Unię zdolności operacyjnej. Traktat nicejski oficjalnie poszerzał WPZiB o komponent obronny. EPBiO stała się militarnym narzędziem WPZiB. Tym samym, zaangażowanie Unii w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony osiągnęło taki poziom, iż niezbędne okazało się sformułowanie unijnej strategii bezpieczeństwa. Ratyfikacja traktatu lizbońskiego oznacza dalsze wzmocnienie EPBiO, a w przypadku, gdy państwo członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe państwa mają obowiązek udzielenia mu pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych”.

Pełny tekst artykułu w formacie PDF.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

Poprzednie Analizy:

Karol Janowski – Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Łukasz Bigoszewski – Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Tomasz Betka – Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać