Łukasz Bigoszewski 14.12.2010
Analiza UE.org
Analiza UniaEuropejska.org: Walka z korupcją w Unii Europejskiej
www.sxc.hu

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczynamy na łamach naszego portalu stały cykl publikacji naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom z problematyki Unii Europejskiej.

Jako pierwszy artykuł w ramach rubryki „Analiza UniaEuropejska.org” prezentujemy monografię Łukasza Bigoszewskiego poświęconą tematowi zwalczania korupcji w Unii Europejskiej. Tekst zawiera również bogatą część teoretyczną, w której autor zilustrował za pomocą różnorodnej literatury historię pojęcia korupcji w teorii i nauce. Kolejna publikacja z cyklu „Analiza UniaEuropesjska.org” ukaże się pod koniec miesiąca i zostanie poświęcona początkom wspólnej europejskiej polityki w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w okresie zimnej wojny. Życzymy przyjemnej lektury.

 

—–

Łukasz Bigoszewski

Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony

Unia Europejska zaczęła się zajmować tematyką korupcji od chwili przyjęcia Traktatu z Maastricht. Instytucja stosuje w kwestii zwalczania korupcji bogate i zróżnicowane instrumenty prawne, w skład których wchodzą środki zarówno o charakterze wiążącym, jak i niewiążącym. Działalność antykorupcyjna Unii Europejskiej intensyfikuje się w drugiej połowie lat 90. i zbiega się z aktywnością w tej dziedzinie takich podmiotów, jak na przykład Rada Europy czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Korupcja stanowi poważne zagrożenie, gdyż jest szeroko powiązana z przestępczością międzynarodową. Wręczanie łapówek to często jeden z najbardziej powszechnych środków, jakim posługują się zorganizowane grupy przestępcze. Dlatego też, sama korupcja i związane z nią przestępstwa wpływają negatywnie na rozwój integracji europejskiej i funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

W ramach Wspólnot Europejskich, nieprawidłowości związane z oszustwami, a także z nadużyciami dotyczącymi środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, miały miejsce już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Głównym czynnikiem utrudniającym przyjmowanie przez Wspólnotę aktów prawnych w kwestii przeciwdziałania i zwalczania czynów korupcyjnych popełnianych w krajach członkowskich był brak traktatowych podstaw prawnych umożliwiających jej działalność w dziedzinie prawa karnego. Wymiar sprawiedliwości jest tradycyjnie postrzegany jako przestrzeń zastrzeżona dla własnej suwerenności, dlatego też internacjonalizacja prawa w tej dziedzinie przyjmowana jest z dużą ostrożnością. Dopiero wraz z utworzeniem III filara UE (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne), doszło do stopniowej harmonizacji dziedzin prawa karnego w takich kwestiach, jak…

Zachęcamy do lektury całego artykułu

Pobierz artykuł w wersji pdf

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać