Damian Witoń 26.01.2011
Prezydencja Polski w UE
Alain Lamassoure i Janusz Lewandowski o budżecie UE 2014-2020 w Warszawie
europarl.pl

Przewodniczący Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego Alain Lamassoure odwiedził Polskę, gdzie wspólnie z komisarzem ds. budżetu Januszem Lewandowskim dyskutował nt. przyszłej agendy budżetowej oraz nowych, własnych źródłach finansowania Unii Europejskiej. Francuski europoseł zaapelował o rozwagę przy tworzeniu kolejnego budżetu: „Poszczególne kraje UE postrzegają się jako płatnicy netto albo odbiorcy netto. Jednak to wszyscy korzystają z budżetu unijnego”. Budżet UE na lata 2007–2013 to 1,13 proc. PKB państw członkowskich: w sumie 975 mld euro na siedem lat.

Wizyta związana jest także z polską Prezydencją, podczas której rozpoczną się negocjacje nad nowym sposobem pozyskiwania i wydatkowania unijnych środków. „Prezydencja Polski jest dla nas bardzo ważna, jeśli chodzi o kwestie związane z budżetem” – podkreślił Lamassoure. Nadzieje, jakie wiąże Lamassoure z Polską to także odważna dyskusja nt. reformy systemu stabilności Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapowiada złożenie wstępnego projektu budżetu na lata 2014-2020 w czerwcu tego roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowej wziął udział wspólnie z komisarzem ds.budżetu Januszem Lewandowskim, polską europosłanką i byłą komisarz Danutą Huebner udział w konferencji „Budżet Unii Europejskiej w obliczu kryzysu”.

Głównym pomysłem europosła Lamassoure‘a jest zastąpienie składki członkowskiej na rzecz podatku europejskiego i znalezienie nowych źródeł własnych. Zadanie to przepadnie polskiemu komisarzowi Januszowi Lewandowskiemu.

Francuski europoseł dodał: „Obecny system jest antywspólnotowy, bardzo niejasny, antydemokratyczny i nikt poza kilkoma urzędnikami nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób są wyliczane udziały. To system agonalny, budżety krajowe są w stanie ruiny” . Obecnie unijny budżet jest w 85 proc. finansowany ze składek budżetów krajowych. Wprowadzony w latach 80. XX wieku system miał być tymczasowy, „ale okazał się trwałą prowizorką, którą trzeba zmienić”.

Wśród pomysłów Parlamentu Europejskiego europoseł wymienia zharmonizowanie podatku od przedsiębiorstw CIT: „Wykonano już prace nad zharmonizowaną bazą CIT. Teraz jest potrzebna decyzja polityczna, czy wszystkie rządy się zgodzą na to, by mieć taki sam wzór obliczeniowy, choć – jak w przypadku VAT – stawka może być różna”. Zharmonizowany podatek od zysku przedsiębiorstw, który zasilałby budżet wspólny przyczyniłby się do wyeliminowania konkurencji między państwami członkowskimi.

Kolejną propozycją jest podatek od transakcji finansowych banków. Dzięki niemu banki, które są winowajcami kryzysu finansowego, mogłyby przyczynić się do naprawy sytuacji. „Paryż, Berlin i Londyn uzgodniły już, a Warszawa nie jest temu przeciwna, by wprowadzić też na forum G-20 podatek od transakcji finansowych banków” – powiedział. Podatek ten forsowany jest przez Francję, ale przeciwne jest Zjednoczone Królestwo ze względu na szczególne znaczenie centrum finansowego w londyńskim City.

Jeszcze inną propozycją jest przekazywanie przychów z ceł importowych oraz od podatku VAT towarów objętych importem.

Ponadto przesądzone jest już, że od 2013 roku istotne będą przychody budżetu UE z części praw do emisji CO2.

Odnosząc się do zawirowań budżetów krajowych państw członkowskich Lamassoure postuluje zamianę Paktu Stabilności i Wzrostu nowym Paktem Solidarności:  „Największym deficytem w Europie jest deficyt solidarności. Osiągnęliśmy bardzo wysoki stopień zależności naszych gospodarek, ale okazuje się, że gdy niektóre kraje UE przechodzą poważny kryzys, inne ociągają się z pomocą”.

Janusz Lewandowski zaznacza, że wbrew powszechnej opinii wzrost budżetu wspólnego nie jest ogromny: „W latach 2000 – 2010 budżet unijny wzrósł o 37,5 proc., a te przygotowywane przez państwa UE o ok. 61,5 proc. Polski budżet w ostatnim dwudziestoleciu wzrósł o 121 proc., francuski ok. 50 proc., a niemiecki tylko o 28 proc. – Rekordzistą w tym zakresie jest Rumunia. W ciągu dziesięciolecia budżet narodowy Rumunii wzrósł o 247 procę”. Broni on przy tym jednocześnie zasadności inwestycyjnego charakteru budżetu UE: „Wydatki administracyjne w budżecie europejskim to jest 5,7 – 5,8 proc. To lepsza proporcja (…) niż w wielu budżetach miejskich. Budżet warszawski wygląda dużo gorzej pod tym względem, a administracja paryska zatrudnia w sumie więcej osób niż cała UE, bo ponad 40 tys. Urzędników”.

Danuta Huebner podkreśla szczególny czas powstania kolejnego budżetu: „Wtedy opinia publiczna musi zrozumieć, dlaczego walczymy niemalże do ostatniej kropli krwi o każde  euro. Będziemy rozmawiać o tym budżecie w warunkach tak bardzo kryzysowych jak nigdy. To oznacza, że ten proces znowu politycznie będzie jeszcze trudniejszy niż dotychczas”. Budżety narodowe, będą musiały zmierzyć się z wielkimi cięciami: „Zostaje budżet europejski, który w tym wymiarze nabiera wielkiego znaczenia”.

Podczas warszawskiej wizyty Alain Lamassoure  spotkał się z ministrem finansów Jackiem Rostowskim, ministrem rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz z ministrem ds. europejskich Mikołajem Dowgielewiczem.

Alain Lamassoure zasiada w Parlamencie Europejskim po raz drugi (od 1999 roku, przedtem w latach 1989-1993). Komisji Budżetowej przewodniczy od 2009 roku. W latach 1993-1997 pełnił kolejno funkcję francuskiego ministra oddelegowanego ds. europejskich oraz ministra oddelegowanego ds. budżetu i zarazem rzecznika rządu. Jako członek rządzącej we Francji centroprawicowej Unii na rzecz Ruchu Ludowego (UMP) należy w Parlamencie Europejskim do grupy (frakcji) Europejskiej Partii Ludowej i zasiada w jej prezydium.

Źródło: europarl.pl, euractiv.pl, PAP, pełny zapis konferencji prasowej Alaina Lamassoure’a w pliku mp3

Zobacz też:

Parlament w Strasburgu przyjął nowy budżet, Unia uniknie nerwów

Unia zaciśnie pasa, będą cięcia w budżecie na lata 2014-2020?

List pięciu podpisany

Polska i Europa Wschodnia przeciw redukcji unijnego budżetu

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać