Damian Witoń 03.01.2011
Czy wiesz, że...
… 5 miastom w roku 2011 przyznano tytuł europejskiej stolicy?
europa.eu

Jak co roku miasta w Unii Europejskiej otrzymują tytuły stolic w wybranych dziedzinach. Ośrodki te stają się głównymi centrami skupiającymi w sobie większość inicjatyw podejmowanych przez UE i przez nią współfinansowanych.

Tytuł “Europejskiej Stolicy Kultury 2011” przyznano estońskiemu Tallinowi i fińskiemu Turku. Przedwstępem do celebrowania roku kultury w Tallinie było rozdanie 4 grudnia 2010 r. Europejskich Nagród Filmowych.  Miasta te, w tym roku będą gospodarzem licznych kulturalnych imprez okolicznościowych. Jest to najbardziej prestiżowy i znaczący tytuł, wiąże się z największymi funduszami. W 2016 r. tytuł ten przypadnie jednemu z polskich miast. O jego przyznanie walczą Warszawa, Gdańsk, Katowice, Lublin i Wrocław.

Europejskie Stowarzyszenie Stolic Sportu i Komisja Europejska przyznają tytuł “Europejskiej Stolicy Sportu” – w tym roku została nim hiszpańska Walencja. Miasto to promować będzie zdrowie, sport i rekreację osób sprawnych i niepełnosprawnych. Warszawa była Europejską Stolicą Sportu w 2008 roku.

Promocję postaw ekologicznych i dbanie o czystość jest zadaniem najmłodszego tytułu “Europejskiej Stolicy Czystości”. Nagroda Komisji jet także wskazówką dla innych europejskich miast jak skutecznie łączyć rozwój z dbaniem o środowisko. W 2011 r. nagrodzono niemiecki Hamburg.

Równie nowym tytułem jest przyznawana od 2009 r. “Europejska Stolica Młodzieży”. W 2011 r.  została belgijska Antwerpia. Tytuł ten wspomagać ma innowacyjne projekty, które uwzględniałyby udział młodych ludzi w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa.

Polecane strony internetowe, na których znajdują się szczegółowe informacje o obchodach tytułu Europejskiej Stolicy 2011 roku:

Tallin 2011

Turku 2011

Walcencja 2011

Hamburg 2011

Antwerpia 2011

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać