Barbara Buryło 24.06.2013
UE w liczbach
36 – polskich produktów zarejestrowanych w Europejskim Systemie Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych
Polska jest na ośmym miejscu wsród państw członkowskich, które zarejstrowały swoje tradycjne produkty żywnościowe,fot.Joanna Kędzior

Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność to europejskie znaki przyznawane regionalnym produktom żywnościowym wysokiej jakości. Na liście polskich produktów regionalnych z unijnym certyfikatem znajdują się sery, owoce, warzywa, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, miody, kilka rodzajów kiełbas.

W Europie od dziesięcioleci wzrasta zainteresowanie żywnością wyprodukowaną w oparciu o tradycyjne metody oraz o uznanym miejscu pochodzenia. UE poprzez system oznaczeń promuje regionalną żywność wysokiej jakości, oraz chroni producentów tradycyjnych produktów przed nieuczciwą konkurencją. Promocja wyrobów regionalnych i tradycyjnych ma wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na terenach wiejskich, do rozwoju agroturystyki oraz do ochrony dziedzictwa kulturowego wsi. Celem Europejskiego Programu Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych jest również informowanie konsumentów o tym, że kupują żywność wysokiej jakości wytwarzaną w oparciu o tradycyjne metody.

Europejskie znaki jakości przyznawane są dwóm kategoriom produktów:

– produktom regionalnym znanego pochodzenia, które wyróżniane są oznaczeniami Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne

– produktom tradycyjnym,które chronione są przez oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

36 polskich produktów zostało wyróżnione jednym z europejskich znaków jakości, kolejne wnioski dotyczące tradycyjnych wyrobów czekają na rejestrację.

Europejski System Oznaczeń

 

logo ChNP

logo oznaczenia Chroniona Nazwa Pochodzenia, fot.minrol.gov

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)– europejskie wyróżnienie przyznawane produktom regionalnym wysokiej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane.

Wszystkie surowce potrzebne do wytworzenia produktu muszą pochodzić z wskazanego obszaru. Wszystkie etapy produkcji muszą odbywać się na określonym obszarze.

Tym znakiem wyróżniono w Polsce 9 produktów.

logo ChOG

logo Oznaczenia Chronione Oznaczenie Geograficzne, fot.minrol.gov

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)– europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane i podkreślającej ich związek z tym miejscem.

Chociaż jedna faza wytwarzania produktu oznaczonego ChOG powinna odbywać się na określonym w nazwie regionie.

Znak ten został przyznany 18 polskim wyrobom.

logo GTS

logo Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, fot. minrol.gov

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)– europejskie wyróżnienie przyznawane produktom noszącym tradycyjną nazwę, odnoszącą się do ich specyficznego charakteru lub tradycyjnie stosowaną dla tego produktu. Produkty te muszą być wytwarzane z tradycyjnych surowców w oparciu o tradycyjną recepturę lub tradycyjne metody.

Oznaczeniem GTS wyróżnionych zostało 9 polskich smakołyków.

Oznaczenia ChNP i ChoG i GTS przyznawane są produktom rolnym przeznaczonym do spożycia przez ludzi (płody rolne, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia będące w związku z tymi produktami ) oraz środki spożywcze (m.in wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, korek, bawełna, chleb, makaron, czekolada). Certyfikatem GTS mogą zostać wyróżnione gotowe dania.

Polskie produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności:

– bryndza podhalańska

– oscypek

– miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

Miody pitne:

– półtorak

– dwójniak

– trójniak

– czwórniak

– rogal świętomarciński

– wielkopolski ser smażony

– andruty kaliskie

– olej rydzowy ( olej z rośliny o nazwie lnianka siewna)

– pierekaczewnik (tatarski pieróg z mięsnym lub słodkim nadzieniem)

– truskawka kaszubska

-redykoła ( ser owczy)

– wiśnia nadwiślańska

– fasola korczyńska

– miód kurpiowski

– podkarpacki miód spadziowy

– suska sechlońska ( podwędzona i podsuszona śliwka)

– kiełbasa lisiecka

– obwarzanek krakowski

– śliwka szydłowska

– jabłka łąckie

– chleb prądnicki

-kiełbasa jałowcowa

– kiełbasa myśliwska

– karp zatorski

– miód drahimski

– kołocz/kołacz śląski (słodki placek z kruszonką)

– jabłka grójeckie

– kabanosy

– fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca

– fasola wrzawska

– miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny

– ser koryciński swojski

– jagnięcina podhalańska

Polska zajmuje ósme miejsce w UE jeśli chodzi o zarejestrowane regionalne produkty. Najwięcej tradycyjnych smakołyków z unijnym certyfikatem mają Włosi -254.

Źródło: trzyznakismaku.pl, minrol.gov, polskieradio.pl

Czytaj także: …we francuskim parlamencie hodowane są pszczoły?

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać