Marta Konopka 17.12.2011
UE w liczbach
23 – języki urzędowe Unii Europejskiej
W Strasburgu zrozumiany zostanie każdy poseł, obojętnie, czy mówi po angielsku, francusku, czy węgiersku. fot. europarl.europa.eu

„Zjednoczona w różnorodności” – to dewiza Unii Europejskiej. Dowodem na jej prawdziwość są właśnie 23 języki, równoprawne języki urzędowe UE.

Europejczycy mówią wieloma językami i ich prawem jest możliwość zapoznania się z dorobkiem prawnym Wspólnot oraz aktualnie wydawanymi dokumentami w swoim ojczystym języku, który najlepiej rozumieją. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą wypowiadać się w każdym z 23 języków urzędowych Unii, aby uzyskać legitymację demokratyczną należy mieć poparcie ludności, znajomość języków obcych nie jest obligatoryjna. Rolą setek tłumaczy jest zapewnienie zrozumienia każdej wypowiedzi przez każdego.

Języki urzędowe, to jednocześnie języki robocze. W każdym z nich można prowadzić korespondencję z instytucjami unijnymi, wysyłać skargi, petycje, zapytania, przesyłać inne dokumenty. Odpowiedź dostaniemy w tym samym języku. Przyjęte przez Unię rozporządzenia i inne akty prawne tłumaczone są na wszystkie języki robocze, Dziennik Urzędowy wydaje się specjalnie w 23 wersjach.

Języki urzędowe Unii Europejskiej to: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Pierwszymi językami urzędowymi były: francuski, niderlandzki, niemiecki i włoski, natomiast „najmłodszym” jest irlandzki, który dopiero w 2007 roku uzyskał status urzędowego.

Najwięcej Europejczyków zna język angielski, chociaż dla większości nie jest on językiem ojczystym. Co trzeci obywatel Unii porozumiewa się po niemiecku, natomiast francuski najczęściej deklarowano jako język ojczysty – prawie co piąty mieszkaniec UE mówi w domu w tym języku.

W dalszym ciągu trwają spory o nadanie statusu urzędowego takim językom, jak: kataloński, baskijski, prowansalski, bretoński, luksemburski czy szkocki. Z kolei często używany w krajach nadbałtyckich rosyjski nie cieszy się sympatią Łotyszy czy Estończyków a w przeprowadzonym na Łotwie referendum dotyczącym uznania języka największej mniejszości narodowej kraju za drugi język urzędowy, Łotysze powiedzieli zdecydowanie „nie” takiej propozycji.

 

Źródło: K. A. Wojtaszczyk, Integracja europejska, Warszawa 2006

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać