Daria Będkowska 27.07.2011
Społeczeństwo i kultura
124 rocznica esperanto
fot.pl2011.eu

26 lipca minęła 124 rocznica pojawienia się na świecie języka esperanto. Tego dnia w 1887 dr Ludwik Zamenhof odebrał z warszawskiej drukarni książkę, której tytuł brzmiał: Język międzynarodowy  – przedmowa i kompletny podręcznik.

Język esperanto, w założeniu, miał być uniwersalnym językiem międzynarodowym, który został sztucznie stworzony na bazie kilkunastu języków indoeuropejskich. Miał on zastąpić języki narodowe na poziomie komunikacji międzypaństwowej.

Zaletą esperanto jest łatwo przyswajalna gramatyka, oraz jej regularne zasady. Ważna jest także, podczas nauki tego języka, specyfika budowy wyrazów, których fonetyka jest w rzeczywistości zaczerpnięta z różnych języków, które są współcześnie używane.

Język ten miał stanowić alternatywę dla łaciny, która w tym okresie straciła już sporo na wartości jeśli chodzi o komunikację międzynarodową i zaczęła być wypierana przez język francuski, a następnie angielski. Esperanto miał być najbardziej obiektywnym sposobem komunikacji, nie obciążonym żadnymi aspektami kulturowymi

Ludwik Zamenhof nad swym dziełem pracował 14 lat i pomimo że nie osiągnął zamierzonego efektu i jego język nie jest dziś używany ani w dyplomacji, ani na żadnym innym poziomie komunikacyjnym nie przestał istnieć.

Na całym świecie esperanto ma swoich wiernych użytkowników i działaczy propagujących to wyjątkowe zjawisko kulturowe. Jego zwolennicy zjechali się do Kopenhagi, gdzie odbywa się 96 Światowy Kongres Esperanta. Funkcjonują również platformy edukacyjne, gdzie można nieodpłatnie uczyć się tego języka.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.esperanto.pl/

 

źródło: pl2011.eu, esperanto.net

Zostaw odpowiedź

Wraz z treścią komentarza będzie widoczny adres IP, z którego go wysyłasz.

Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Encyklopedia
  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Warto przeczytać