• Opublikowano: 24.10.2016
  Władze Francji już wcześniej zapowiadały, że obóz w Calais ma zostać zlikwidowany jeszcze przez rozpoczęciem zimy. Ewakuacja rozpoczęła się w poniedziałek rano ...
 • Opublikowano: 20.10.2016
  Pieniędzy może zabraknąć każdemu, niezależnie od jego wyjściowych dochodów. Każdemu też może zdarzyć się, że będzie potrzebował szybkiej pożyczki. Pod względem ...
 • Opublikowano: 19.10.2016
  Różnorodność Unii Europejskiej zaznacza się nie tylko w kulturze państw członkowskich ale i zróżnicowaniu językowym, bowiem w UE obowiązujących jest aż 24 język...
 • Opublikowano: 19.10.2016
  Bank czy kantor – przed takim dylematem staje wiele osób, które chcą sprzedać lub kupić obcą walutę. Zarówno pierwsza, jak i druga opcja ma swoje plusy i minusy...
 • Opublikowano: 15.10.2016
  „O bezpieczeństwie wspólnoty decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego” – przypomniał komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimi...
 • Opublikowano: 11.10.2016
  Zakończyliśmy kolejny konkurs organizowany wspólnie z wydawnictwem Difin. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Roz...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać