• Opublikowano: 14.10.2017
  20 państw Unii Europejskiej zgodziło się na powołanie Prokuratury Europejskiej. Nowy organ ma zajmować się przestępstwami przeciwko interesom finansowym UE i os...
 • Opublikowano: 01.06.2017
  Czy warto kupić do firmy wagę samochodową? Zakłady przemysłowe, zwłaszcza te, które przetwarzają duże ilości surowców lub półproduktów, muszą dokładnie kontrolo...
 • Opublikowano: 16.05.2017
  Koło Naukowe Badań nad Europą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pn. "Uchodźca a imigrant. Problematyka po...
 • Opublikowano: 16.05.2017
  W tym krótkim poradniku postaramy się wyjaśnić Wam podstawowe terminy związane z nowoczesnym marketingiem. Na początek odpowiemy na pytanie, co to jest lead? ...
 • Opublikowano: 02.05.2017
  Każdy z nas ma czasem nieprzewidziane wydatki. Wiele osób w takiej sytuacji decyduje się na złożenie w banku wniosku o kredyt. Nie każdy może jednak taki kredyt...
 • Opublikowano: 25.04.2017
  Rozwój przedsiębiorczości prywatnej i wzrost jej znaczenia w gospodarce spowodował, że absolwenci ekonomii są, obok posiadaczy dyplomów studiów technicznych, je...
Encyklopedia
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to porozumienie, na mocy którego utworzono strefę wolnego handlu i Wolny Rynek na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 28 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Artykuł 50 reguluje wystąpienie kraju z UE.
 • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, mający na celu ustanowienie wspólnej waluty – euro, przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy oraz dążenie do jednolitej polityki gospodarczej.
Współpraca
Partnerzy
Polecamy
Analiza UniaEuropejska.org
Warto przeczytać